昔日
對 對 碰 : 京 京 千 里 穩 陣 Q 膽

潘 頓 近 期 成 績 的 確 唔 曳 , 經 常 有 馬 入 Q , 今 日 潘 頓 以 第 五 場 「 京 京 千 里 」 最 有 入 Q 機 會 , 可 做 膽 。 配 腳 可 拖 「 飛 霸 龍 」 、 「 錶 之 太 陽 」 及 「 妙 算 達 人 」 等 實 力 馬 。

馬 房 串 Q 方 面 , 羅 富 全 今 季 沙 田 成 績 出 色 , 今 日 又 有 惡 馬 在 手 , 包 括 第 十 場 「 精 明 才 子 」 , 可 做 膽 。 QT 配 腳 可 拖 「 鈦 金 剛 」 、 「 幸 福 分 享 」 及 「 龍 船 鼓 響 」 等 實 力 馬 。