go prev
zoom
go next
■美好家園(藍衫)早前試大閘拍得住快馬平湖之星,轉李易達馬房後操好才跑,有力省招牌。
圖片: 1 / 3
昔日
子 健 講 馬 : 美 好 家 園 轉 倉 變 靚
莫 雷 拉 今 晚 跑 足 八 場 , 新 接 手 或 重 新 接 手 座 騎 佔 多 數 , 一 場 「 歐 洲 之 星 」 、 二 場 「 七 彩 」 、 四 場 「 精 算 追 擊 」 、 六 場 「 和 諧 小 子 」 、 七 場 「 魔 連 奴 」 及 八 場 「 真 先 生 」 , 可 否 擦 出 火 花 呢 ?


第 二 場 五 班 1 2 0 0 米 : 莫 雷 拉 接 手 已 試 準 「 七 彩 」 , 轉 跑 1 2 0 0 , 前 仗 同 程 排 外 檔 , 遇 上 極 度 惡 劣 形 勢 敗 不 足 據 , 上 次 1 0 0 0 排 外 檔 , 慢 閘 收 慢 留 得 好 , 又 追 一 段 勁 , 再 次 說 明 確 已 到 位 , 最 近 操 練 夠 辣 , 大 圈 拍 跳 、 草 地 拍 跳 彈 閘 , 手 法 合 乎 馬 房 搏 殺 模 式 , 肯 搵 莫 雷 拉 , 似 乎 擺 明 車 馬 , 季 內 騎 練 合 作 2 0 次 , 上 名 率 達 一 半 , 今 晚 排 四 檔 , 不 一 定 要 留 得 太 後 , 正 路 熱 門 。

冷 門 可 吼 田 泰 安 「 自 由 哥 」 , 蘇 偉 賢 接 手 後 操 練 手 法 與 上 手 截 然 不 同 , 透 過 快 試 及 大 、 細 閘 , 反 覆 測 試 數 樣 配 備 , 試 過 頭 罩 、 面 箍 及 眼 罩 , 最 後 決 定 用 眼 罩 不 無 道 理 , 應 明 白 到 這 馬 性 格 不 喜 跟 馬 , 轉 廐 後 試 兩 課 大 閘 , 表 現 與 以 往 最 大 唔 同 的 是 , 前 置 可 頂 得 尾 , 跟 馬 食 泥 也 不 像 過 去 般 狂 褪 , 感 覺 轉 變 好 大 , 唞 夠 有 充 足 新 鮮 感 復 出 , 排 三 檔 , 同 場 無 快 馬 , 搶 到 欄 帶 放 機 會 好 大 , 要 博 就 博 今 場 。

「 路 路 發 」 賽 前 罕 見 地 有 兩 課 拍 跳 , 復 爭 谷 草 1 2 0 0 強 項 , 排 一 檔 , 條 件 與 近 仗 完 全 不 一 樣 。 「 劍 凌 雲 」 埋 門 受 操 , 令 我 不 擔 心 上 仗 賽 後 氣 管 多 血 問 題 , 排 五 檔 守 到 二 叠 , 有 權 爭 一 席 。 「 合 一 」 八 檔 應 會 搶 , 做 唔 做 到 則 難 說 。 「 樂 家 將 」 外 檔 後 追 始 終 蝕 章 。

策 略 : Q 2 , 6 , 7 , q ; 互 串 , 小 注 q ; 單 W 。

第 三 場 四 班 1 2 0 0 米 : 快 馬 多 , 步 速 估 算 應 不 會 慢 , 熱 門 「 紅 星 」 及 「 天 賜 寶 」 俱 排 1 2 及 1 1 檔 , 雖 不 排 除 蝕 頭 段 , 也 因 可 能 出 現 的 快 步 速 形 勢 , 說 不 定 能 克 服 , 但 說 服 唔 到 去 博 這 兩 匹 熱 門 。

寧 願 吼 「 美 好 家 園 」 , 二 月 尾 流 鼻 血 後 不 久 便 轉 投 李 易 達 馬 房 , 經 一 輪 調 息 培 養 後 , 出 現 前 所 未 見 的 轉 變 , 不 深 究 箇 中 原 因 , 受 操 、 密 操 卻 是 眼 見 的 事 實 , 早 前 試 泥 閘 有 前 有 後 , 拍 住 上 周 日 僅 敗 的 「 平 湖 之 星 」 , 姿 態 還 更 輕 鬆 , 久 未 見 過 有 如 此 狀 態 水 平 , 上 季 三 班 同 程 外 檔 跑 第 四 , 如 今 跑 四 班 , 養 精 蓄 銳 出 戰 , 縱 然 也 排 外 檔 , 賠 率 卻 冷 得 多 , 不 如 博 此 駒 ! 再 加 可 考 慮 , 準 備 有 誠 意 的 「 紅 旗 星 將 」 。

策 略 : 博 7 單 W 。