go prev
zoom
go next
■黃皓楠策師傅徐雨石訓練的洪荒駿駒取得在港第70場頭馬畢業。
■馬會為黃皓楠辦畢業禮,賽馬事務執行總監夏定安(左)、見習騎師學校首席騎術教練高雅志(右)及其導師徐雨石(左二)均向他祝賀。
圖片: 1 / 2
昔日
賽 後 新 聞 : 黃 皓 楠 7 0 W 畢 業
 
【 本 報 訊 】 見 習 騎 師 黃 皓 楠 昨 日 在 第 三 場 策 騎 師 傅 徐 雨 石 訓 練 的 「 洪 荒 駿 駒 」 贏 馬 , 成 為 他 在 港 第 7 0 場 頭 馬 , 達 馬 會 標 準 正 式 畢 業 成 為 大 師 傅 。 而 且 此 駒 更 以 1 分 2 1 秒 5 3 破 第 五 班 田 草 1 4 0 0 米 班 際 紀 錄 時 間 , 舊 紀 錄 是 2 0 0 7 年 6 月 3 日 「 勝 德 寶 」 所 造 的 1 分 2 1 秒 6 。
記 者 ︰ 陳 嘉 甜


現 年 2 4 歲 的 黃 皓 楠 於 2 0 0 9 年 夏 季 看 到 廣 告 後 報 讀 香 港 賽 馬 會 見 習 騎 師 學 校 , 並 於 2 0 1 2 年 7 月 2 8 日 正 式 簽 約 成 為 見 習 騎 師 , 其 後 獲 派 往 新 西 蘭 學 藝 。 於 2 0 1 5 年 3 月 8 日 首 次 在 港 策 騎 , 同 年 3 月 2 1 日 策 騎 蘇 保 羅 訓 練 的 「 御 鋒 」 首 次 在 港 奏 凱 , 直 至 昨 日 贏 在 港 第 7 0 場 頭 馬 。 而 歷 年 最 快 贏 夠 7 0 場 畢 業 的 見 習 生 是 蔡 明 紹 , 在 港 策 騎 一 年 已 升 格 做 大 師 傅 。


黃 皓 楠 說 : 「 我 在 三 年 間 贏 夠 7 0 場 頭 馬 , 完 成 任 務 , 我 真 是 好 開 心 , 我 的 爸 爸 、 媽 媽 、 姊 姊 和 姨 媽 都 有 在 場 見 證 , 與 家 人 分 享 重 要 的 一 刻 。 當 我 在 前 周 贏 到 第 6 8 場 時 , 我 的 心 情 開 始 緊 張 , 有 點 壓 力 。 我 有 時 都 會 想 , 升 格 後 由 五 磅 仔 變 為 減 三 磅 , 可 能 面 對 更 難 的 環 境 。 我 在 每 一 次 賽 事 , 都 希 望 盡 全 力 , 交 出 1 0 0 % 水 準 , 無 奈 有 時 際 遇 不 太 好 , 未 能 交 出 頭 馬 , 今 ( 昨 ) 日 我 終 於 贏 夠 7 0 場 頭 馬 , 真 是 很 開 心 。 我 最 難 忘 的 頭 馬 是 『 好 友 益 』 , 因 為 阿 頭 石 哥 ( 徐 雨 石 ) 賽 後 公 開 讚 賞 我 , 話 對 我 該 場 的 發 揮 十 分 滿 意 。 至 於 最 辛 苦 的 時 刻 , 是 我 曾 兩 度 墮 馬 受 傷 , 之 後 再 要 花 許 多 時 間 重 拾 體 力 和 狀 態 , 該 段 時 間 是 我 最 難 過 的 。 」

黃 皓 楠 又 表 示 , 有 很 多 人 要 多 謝 , 他 說 : 「 我 首 先 一 定 要 多 謝 我 的 家 人 , 他 們 無 條 件 地 對 我 支 持 , 放 手 讓 我 去 追 求 夢 想 , 做 一 個 好 騎 師 。 第 二 , 我 要 多 謝 石 哥 , 師 傅 一 直 很 支 持 我 , 教 導 我 許 多 東 西 , 我 受 益 良 多 。 第 三 , 我 要 多 謝 見 習 騎 師 學 校 首 席 騎 術 教 練 高 雅 志 , 除 了 騎 術 方 面 , 高 雅 志 在 心 理 上 也 給 予 我 不 少 支 持 。 」 另 外 , 昨 日 華 將 取 四 W , 除 黃 皓 楠 贏 「 洪 荒 駿 駒 」 外 , 還 有 黃 俊 贏 「 比 卡 超 」 、 蔡 明 紹 贏 「 金 童 」 及 梁 家 俊 贏 「 馬 功 臣 」 , 後 者 現 於 告 東 尼 獎 ( 成 績 最 佳 華 將 ) 以 3 3 場 領 先 潘 明 輝 四 W 。

師 傅 點 睇
對 於 徒 弟 黃 皓 楠 成 功 畢 業 , 徐 雨 石 說 : 「 記 得 去 年 同 一 時 間 , 我 曾 對 皓 楠 說 了 一 句 話 鼓 勵 他 , 唔 好 同 人 比 較 , 正 所 謂 『 路 遙 知 馬 力 』 , 一 切 睇 長 線 , 並 叫 皓 楠 加 油 。 他 現 在 成 功 畢 業 , 大 個 仔 啦 , 我 希 望 他 繼 續 努 力 , 做 一 位 出 色 的 騎 師 。 」