昔日
3 揀 1 ( 組 合 獨 贏 )
第 七 場 A 2 好 吉 利


上 次 周 三 賽 事 巨 額 過 關 順 利 得 手 , 咁 潘 頓 雷 神 近 期 熱 門 馬 瓜 多 個 菜 ? 俾 想 像 力 , 就 明 白 跑 馬 唔 係 咁 簡 單 。

先 講 組 合 獨 贏 , 大 摩 出 足 十 場 , 預 計 有 賠 率 係 第 七 場 「 好 吉 利 」 , 加 盟 後 未 交 代 , 但 最 近 連 跑 兩 場 第 四 開 始 近 , 呢 場 兩 大 熱 門 「 激 賞 」 及 「 豹 子 頭 」 評 分 盡 , 博 「 好 吉 利 」 半 冷 WP , 再 買 A 2 ( 隔 夜 半 熱 門 ) 。


  
  
  
   
混 合 過 關 方 面 , 睇 完 潘 頓 又 扮 獸 醫 , 拉 停 大 熱 「 肥 仔 威 威 」 又 冇 事 後 , 今 日 第 二 場 廄 侶 「 領 闖 者 」 捧 成 熱 門 , 方 潘 組 合 尤 其 是 打 鑼 打 鼓 熱 門 馬 , 突 然 失 準 又 有 何 奇 ? 呢 場 博 條 位 置 Q , 「 心 思 熟 慮 」 排 二 檔 可 領 放 , 「 西 域 猴 王 」 1 4 檔 預 期 可 後 追 , 利 敬 國 加 史 卓 豐 , 信 不 信 由 你 。

尾 場 潘 頓 隻 「 最 合 拍 」 勢 成 大 熱 , 但 呢 場 其 實 仲 有 隻 賽 績 好 又 有 賠 率 馬 , 巫 顯 東 騎 「 良 才 」 , 隻 馬 同 程 贏 過 , 殺 低 師 傅 隻 「 最 合 拍 」 , 咁 就 真 係 威 水 喇 。

混 合 過 關 3 x 4
第 二 場 位 置 Q
1 西 域 猴 王 1 0 心 思 熟 慮
第 七 場 組 合 獨 贏
A 2 ( 隔 夜 半 熱 門 )
第 十 場 WP
3 良 才
共 7 注