go prev
zoom
go next
帝國驕雄當年在港由蕭百君家族持有
Matthew Schera(右)是現時帝國驕雄的馬主(American Best Racing)
成全寶爭取成為首駒同年勝出凱旋門大賽及育馬者盃賽事(gettyimages)
圖片: 1 / 3
昔日
【 買 入 香 港 退 役 馬 】 對 冲 基 金 交 易 員 執 筍 貨 ! 勢 決 戰 馬 后 成 全 寶

方 嘉 柏 馬 房 在 港 初 出 自 購 馬 勝 出 率 不 高 , 前 三 季 都 沒 有 任 何 一 匹 同 類 馬 出 現 , 直 至 今 季 才 憑 「 精 彩 輝 煌 」 突 破 常 規 。

而 翻 查 資 料 , 對 上 一 匹 能 在 港 一 出 即 勝 的 方 廐 自 購 馬 , 就 是 於 1 5 / 1 6 年 度 馬 季 出 道 的 「 帝 國 驕 雄 」 。

當 年 「 帝 國 驕 雄 」 以 8 2 分 自 購 馬 身 份 來 港 出 賽 , 由 大 馬 主 蕭 百 君 女 兒 蕭 劍 瑩 持 有 , 一 出 即 在 前 騎 師 薛 寶 力 ( 已 掛 靴 ) 胯 下 , 在 田 草 三 班 1 2 0 0 米 爆 出 7 8 倍 大 冷 贏 馬 。

不 過 , 「 帝 國 驕 雄 」 翌 仗 跑 二 班 1 4 0 0 米 大 敗 2 5 . 7 5 個 馬 位 , 賽 後 更 驗 出 流 鼻 血 , 在 港 僅 僅 兩 戰 便 黯 然 退 役 。

其 後 蕭 家 將 牠 運 到 英 國 、 加 拿 大 、 美 國 作 賽 , 每 地 各 一 戰 , 惟 都 未 能 贏 馬 , 之 後 蕭 家 便 將 「 帝 國 驕 雄 」 售 予 一 位 美 國 對 冲 基 金 交 易 員 Matthew Schera 。

Matthew Schera 由 2 0 1 3 年 開 始 做 馬 主 , 他 養 過 最 好 的 馬 就 是 2 0 1 5 年 二 級 賽 費 依 錦 標 冠 軍 Race Day , 以 一 位 小 馬 主 來 說 , 其 養 馬 運 可 算 不 俗 。

「 帝 國 驕 雄 」 轉 到 Matthew Schera 名 下 之 後 , 頭 兩 仗 雖 然 大 敗 , 但 之 後 久 休 九 個 月 復 出 卻 大 反 彈 , 連 勝 三 場 , 包 括 在 2 4 0 0 米 一 級 賽 劍 舞 者 邀 請 賽 , 為 馬 主 取 得 第 一 次 一 級 賽 勝 利 , 亦 順 利 替 自 己 奪 得 周 六 ( 3 日 ) 美 國 2 4 0 0 米 一 級 賽 育 馬 者 盃 草 地 大 賽 的 入 場 券 。

「 帝 國 驕 雄 」 有 傷 患 底 子 , 加 上 被 蕭 家 賣 走 前 夕 戰 績 平 平 , 估 計 身 價 不 會 高 。 然 而 轉 售 給 Matthew Schera 後 , 「 帝 國 驕 雄 」 三 捷 , 已 贏 得 約 4 0 0 萬 港 元 獎 金 , 馬 主 確 實 是 執 到 寶 。
今 次 育 馬 者 盃 草 地 大 賽 陣 容 強 勁 , 歐 洲 馬 后 「 成 全 寶 」 將 會 列 陣 此 賽 , 爭 取 成 為 首 匹 同 年 勝 出 凱 旋 門 大 賽 及 育 馬 者 盃 賽 事 的 名 駒 。

作 為 兩 項 一 級 賽 冠 軍 「 天 賦 寶 駒 」 的 第 一 批 子 嗣 , 歐 洲 馬 后 「 成 全 寶 」 可 謂 一 鳴 驚 人 。 本 身 於 三 歲 賽 季 , 連 同 攻 下 凱 旋 門 大 賽 在 內 , 已 連 勝 五 項 一 級 賽 , 風 頭 之 勁 一 時 無 兩 。
今 年 「 成 全 寶 」 本 計 劃 6 月 於 加 冕 盃 復 出 , 惟 由 於 膝 部 受 傷 , 故 一 直 未 能 復 出 。 在 衛 冕 凱 旋 門 大 賽 冠 軍 前 夕 , 「 成 全 寶 」 還 一 度 發 燒 , 最 終 卻 無 阻 牠 克 敵 制 勝 。

「 成 全 寶 」 周 六 在 育 馬 者 盃 草 地 大 賽 贏 面 不 小 , 須 知 牠 季 內 只 曾 兩 度 出 戰 , 體 力 相 當 充 沛 , 與 過 往 同 期 已 拼 搏 很 多 的 歐 洲 馬 遠 征 美 國 , 情 況 可 謂 大 有 不 同 。

要 「 帝 國 驕 雄 」 成 為 「 成 全 寶 」 的 攔 路 虎 , 聽 起 來 的 確 是 天 方 夜 譚 , 可 是 作 為 馬 主 , 能 有 一 駒 與 馬 后 同 場 一 戰 , 也 於 願 足 矣 。