昔日
3 揀 1 ( 組 合 獨 贏 )
第 二 場 A 2 可 捧


上 年 過 農 曆 年 前 最 後 一 次 夜 馬 , 谷 草 跑 八 場 組 合 獨 贏 竟 然 以 A 2 ( 隔 夜 半 熱 門 ) 開 得 最 多 , 佔 去 五 場 , 其 餘 A 1 ( 隔 夜 熱 門 ) 有 兩 場 、 A 3 ( 其 他 冷 門 ) 一 場 , 今 晚 個 別 場 合 欠 重 心 , 第 二 場 A 2 「 自 由 飛 翔 」 近 戰 演 出 算 交 得 準 , 縮 程 跑 1 2 0 0 米 可 應 付 , 有 本 錢 打 突 擊 。


  
  
  
   
混 合 過 關 方 面 , 早 餐 來 料 第 二 場 「 友 享 友 賞 」 開 飛 9 1 蚊 、 三 場 「 永 益 善 」 開 飛 8 4 蚊 、 四 場 「 猴 王 駒 」 開 飛 9 7 蚊 、 五 場 「 贏 科 超 影 」 開 飛 6 4 蚊 、 七 場 「 團 結 精 神 」 開 飛 8 6 蚊 及 八 場 「 帆 哥 兒 」 開 飛 1 8 9 蚊 。

呢 排 梁 家 俊 俾 人 批 評 得 好 多 , 不 過 呢 次 竟 然 有 兩 隻 早 餐 來 料 , 睇 表 情 王 蘇 偉 賢 條 線 都 有 信 心 , 「 友 享 友 賞 」 幕 後 話 家 陣 5 1 分 , 上 季 雷 神 4 9 及 5 8 分 執 兩 W , 呢 次 四 檔 係 黃 金 機 會 。 「 團 結 精 神 」 上 場 2 7 倍 爆 唔 出 , 但 同 大 熱 門 串 到 Q 大 戶 都 飽 飽 , 幕 後 話 隻 馬 已 復 勇 , 今 次 縮 程 兼 轉 谷 草 明 恰 對 手 較 弱 , 半 冷 有 得 諗 。

「 永 益 善 」 配 黃 俊 , 上 場 跑 第 二 其 實 騎 得 唔 錯 , 呢 鋪 順 順 利 利 前 列 領 放 , 相 信 又 有 三 甲 機 會 。 「 猴 王 駒 」 今 季 跑 過 兩 場 第 二 , 其 中 一 場 就 係 郭 能 騎 輸 條 頸 , 大 摩 同 馬 主 都 滿 意 騎 者 表 現 , 今 場 買 WP 應 該 唔 會 失 望 。 「 贏 科 超 影 」 今 季 跑 四 場 冠 亞 季 各 一 , 幕 後 話 隻 馬 狀 態 保 持 , 高 伯 新 冇 理 由 唔 繼 續 搏 , 擺 冷 殺 手 蔡 明 紹 上 去 , 點 都 要 睇 住 。

尾 場 「 鄉 村 瑰 寶 」 今 季 已 經 跑 到 第 七 場 , 加 三 十 幾 分 , 熱 到 辣 手 係 咪 冇 得 輸 ? 廄 侶 「 金 匯 昇 」 有 辦 你 睇 , 幕 後 話 呢 場 不 如 博 隻 升 班 馬 「 帆 哥 兒 」 , 輕 磅 加 上 巴 度 鬥 志 好 , 跑 P 都 好 分 。

混 合 過 關 3 x 1
二 場 A 2 隔 夜 半 熱 門
四 場 3 猴 王 駒 WP
五 場 6 贏 料 超 影 WP
共 4 注