go prev
zoom
go next
■蓮華生輝昨日回與本地馬競逐,終於贏取今季首場一級賽頭馬。
■Kent & Curwen百周年紀念短途盃由蓮華生輝蟬聯。
■柏寶復出起孖捧盃,賽後與蓮華生輝馬主冼鏡煜擁抱互賀(下圖)。
圖片: 1 / 4
昔日
蓮 華 生 輝   向 精 英 大 師 18W 紀 錄 進 發
【 本 報 訊 】 早 前 失 意 於 兩 場 國 際 短 途 賽 的 上 季 香 港 馬 王 「 蓮 華 生 輝 」 , 昨 午 復 出 跑 速 度 系 列 首 關 , 本 地 一 級 賽 Kent & Curwen 百 周 年 紀 念 短 途 盃 順 利 蟬 聯 , 取 得 第 17 場 頭 馬 。 若 下 月 贏 埋 次 關 主 席 短 途 獎 便 可 追 平 「 精 英 大 師 」 、 「 永 勝 」 及 「 番 攤 」 的 18 場 頭 馬 紀 錄 。 記 者 : 文 傑


  
  
  
   
昨 日 「 蓮 華 生 輝 」 面 對 一 眾 過 氣 香 港 短 途 精 英 , 對 手 與 牠 一 樣 大 都 是 六 至 八 歲 老 馬 , 在 此 場 只 得 八 匹 馬 參 戰 的 場 合 , 此 駒 在 終 點 前 於 柏 寶 力 騎 下 後 上 擊 敗 「 點 心 」 贏 唔 夠 一 馬 位 , 純 贏 本 身 底 質 。 柏 寶 說 : 「 雖 然 『 蓮 華 生 輝 』 的 高 峰 期 已 過 , 不 過 健 康 良 好 , 狀 態 也 長 期 見 勇 , 隨 時 都 可 以 在 陣 上 發 揮 最 佳 水 準 。 今 場 賽 事 快 步 速 對 其 十 分 適 合 , 沿 途 走 勢 良 好 , 至 最 後 終 點 前 400 米 便 加 速 上 前 , 贏 得 清 脆 利 落 。 」

被 問 到 「 蓮 華 生 輝 」 的 未 來 計 劃 , 姚 本 輝 坦 言 下 場 目 標 將 為 下 月 舉 行 的 1200 米 主 席 短 途 獎 , 屆 時 將 視 乎 表 現 再 作 部 署 。 姚 本 輝 說 : 「 『 蓮 華 生 輝 』 下 一 個 目 標 是 2 月 5 日 舉 行 的 香 港 速 度 系 列 次 關 主 席 短 途 獎 ( 香 港 一 級 賽 1200 米 ) 。 至 於 3 月 6 日 1400 米 的 尾 關 女 皇 銀 禧 紀 念 盃 , 甚 至 遠 征 日 本 及 新 加 坡 等 也 會 考 慮 , 不 過 最 後 選 擇 如 何 , 現 階 段 言 之 尚 早 , 留 待 跑 完 主 席 短 途 獎 再 作 決 定 。 」 今 仗 是 「 蓮 華 生 輝 」 第 17 場 頭 馬 , 至 今 已 累 積 獎 金 近 4,300 萬 元 , 只 要 再 添 兩 場 頭 馬 , 便 可 超 越 「 精 英 大 師 」 的 18 勝 紀 錄 。

柏 寶 復 出 即 贏 騎 師 王
柏 寶 昨 日 復 出 除 憑 「 蓮 華 生 輝 」 捧 盃 外 , 還 在 頭 場 勝 出 「 金 巴 利 來 」 , 並 有 「 寶 貝 王 子 」 入 Q 及 「 中 國 神 神 龍 」 跑 第 三 , 以 34 分 勝 出 騎 師 王 。