Dec 19 201 269 1200 田泥無 泥好 4 45 119 B   T 1189 12 2 0 5 4 4   3/4 1.09.54 1.09.67 協力神駒  喜菜  4.1  4.9  4.2 晨操 不良於行
Nov 18 201 182 1650 田泥無 泥好 4 45 119 B   T 1195 14 2 5 5 5 9 8 1/2 1.38.71 1.40.08 大步走 好叻仔  旅遊首席  5.7  5.6  7.6 晨操 頭部撞閘
Sep 02 201 006 1400 田草B 好地 4 46 118 B   T 1189 11 10 5 2 4 11 25 1.22.28 1.26.29 贏馬神器 美麗日子  金碧科  41.0  90.0  102.0 晨操 外疊焗搶
Jul 01 201 763 1200 田草B 好快 4 49 120 B2   T 1174 14 2 0 6 4 12 5 1/2 1.08.99 1.09.86 勝利歡星 超能量  陽光假日  51.0  71.0  111.0 晨操 守好位跑
Jun 10 201 719 1650 田泥無 泥好 4 51 122   T 1164 14 3 5 7 7 12 15 1.38.71 1.41.12 威勢之寶 金獅雷將  烽煙四喜  31.0  30.0  37.0 晨操 末段潰散
May 30 201 691 1650 田泥無 泥好 4 53 126   T 1175 14 14 12 12 13 12 7 1/2 1.39.03 1.40.23 運財之星 萬馬歡騰  大步走  43.0  40.0  60.0 晨操 全程居後
May 02 201 618 1650 田泥無 泥好 4 55 129 E-   T1 1173 14 8 6 9 10 10 5 1/2 1.38.89 1.39.75 架勢 神乎其技  曾幾何時  27.0  31.0  49.0 晨操 轉倉欠進
Feb 10 201 414 1650 田泥無 泥好 4 55 128 PE   1204 14 9 10 8 6 12 9 1/2 1.38.77 1.40.31 烽煙四喜 歡悅星  萬霸駒  9.0  7.6  10.0 晨操 不良於行
Jan 24 201 369 1650 田泥無 泥好 4 57 130 PE   1188 14 10 6 7 5 10 6 3/4 1.38.4 1.39.47 金獅雷將 美麗之友  貨如輪轉  10.0  11.0  9.8 晨操 疑慮腳痛
Dec 23 201 294 1400 田草A3 好地 4 58 131 PE   1201 14 5 3 2 2 10 4 1.23.07 1.23.72 南莊加寶 軒轅齊飛  玩得好  12.0  13.0  16.0 晨操 三疊焗搶
Dec 03 201 242 1650 田泥無 泥好 4 58 132 PE   1177 14 12 12 11 9 6 5 3/4 1.38.11 1.39.02 軍炮 貨如輪轉  威勢之寶  10.0  12.0  17.0 晨操 外疊拖後
Nov 01 201 159 1650 田泥無 泥快 4 56 129 PE   1181 14 4 6 7 5 4 2 1/4 1.39.7 1.40.07 威勢之寶 五星特工  有衝勁  5.5  5.7  7.4 晨操 二疊追近
Jul 01 201 774 1800 田泥無 泥好 4 51 124 PE   1159 14 3 8 9 11 7 7 1.48.22 1.49.32 榮冠大道 五星特工  和諧氣氛  9.1  12.0  10.0 晨操 二疊欠進
Jun 18 201 736 1650 田泥無 濕慢 4 51 124 PE   1167 14 14 5 6 4 8 11 1.39.74 1.41.49 曾幾何時 和諧氣氛  五星特工  9.0  13.0  14.0 晨操 二疊跟跑
May 21 201 666 1400 田草C3 好地 4 48 121   1160 14 9 8 10 5 5 4 1/4 1.23.33 1.24.01 瀟灑王子 勇闖者  知道勝  5.6  5.7  8.3 晨操 已跑岩晒
Apr 30 201 609 1400 田草A 好快 4 49 122   1161 14 2 14 13 11 6 1 1/2 1.22.6 1.22.85 正本雄心 瀟灑王子  好友益  7.5  7.3  8.7 晨操 起步最慢
Apr 17 201 575 1400 田草C3 好快 4 51 126   1160 14 5 10 10 7 7 4 1/4 1.23.07 1.23.74 開心健康 都市神話  萬利高  7.5  7.5  10.0 晨操 後上欠進
Feb 19 201 431 1800 田草A 好快 4 52 125   1143 14 3 12 12 13 12 9 1/4 1.48.05 1.49.53 有衝勁 搖錢樹  天賦致寶  4.3  6.3  6.3 晨操 氣管有血
Jan 30 201 372 1600 田草B 好地 4 52 126   1152 14 12 14 13 9 4 1 1.35.94 1.36.12 情趣 愛美麗  安友  3.5  3.2  3.7 晨操 慳完力追
Jan 08 201 322 1400 田草C 好快 4 54 127   1156 14 9 11 11 11 4 3 1.22.32 1.22.79 好愉快 運財童子  心慷慨  8.1  8.0  11.0 晨操 二疊追上
Dec 17 201 273 1400 田草C3 好快 4 55 128   1166 14 7 10 11 9 10 4 1/4 1.22.84 1.23.53 帝豪寶寶 知道勝  飛越峰  7.0  7.0  7.0 晨操 無位勒避
Nov 27 201 212 1400 田草C 好地 4 57 130 B-   1162 14 6 10 9 10 7 3 1/4 1.22.92 1.23.46 阿凡達 正本雄心  得其康  7.1  7.1  7.8 晨操 嚴重受阻
Oct 23 201 123 1400 田草A 好地 4 57 130 B   1169 14 10 2 1 1 13 17 1.22.19 1.24.91 嬴風雲 好友益  凱旋星光  6.0  6.6  7.4 晨操 快放問話
Oct 08 201 086 1200 田草B2 好快 4 57 131 B1   1168 10 8 0 8 7 4 1 1/2 1.09.77 1.10.02 按得贏 好醒  笑眼光  8.7  5.8  8.7 晨操 慳完衝近