Mar 10 201 486 1650 田泥無 濕慢 2 93 131   T 1127 11 7 4 4 4 4 4 1/4 1.38.8 1.39.49 勁精神 精算閃擊  逍遙自在  2.0  1.7  2.2 晨操 外疊發力
Jul 11 201 792 1650 谷草A 好快 4 51 124 C   T 1068 11 11 4 1 1 10 5 1/2 1.40.44 1.41.3 永益善 悅目星光  越跑越好  22.0  26.0  29.0 晨操 前快後弱
May 30 201 691 1650 田泥無 泥好 4 45 118 C   T 1073 14 11 13 13 12 8 2 1/4 1.39.03 1.39.39 運財之星 萬馬歡騰  大步走  12.0  14.0  16.0 晨操 切入追近
May 12 201 642 1200 田泥無 泥好 4 47 111 C   T 1070 12 9 0 8 9 6 6 3/4 1.08.36 1.09.42 君悅灣 飛霞  勇冠多  5.5  5.7  3.5 晨操 後上欠進
Apr 21 201 586 1650 田泥無 泥好 4 49 124 C2   T 1061 10 9 5 5 7 7 2 3/4 1.38.62 1.39.07 曾幾何時 共創更好  君悅灣  9.3  8.5  6.7 晨操 中段難穩
Apr 08 201 552 1650 田泥無 泥好 4 50 125 B1   T 1074 14 11 5 5 6 9 5 1/2 1.39.2 1.40.08 榮冠大道 事必獲利  盈豐駿駒  7.0  7.9  7.8 晨操 外疊望空
Mar 11 201 488 1650 田泥無 泥好 4 50 123 C   T 1066 14 9 9 7 5 4 2 1/2 1.38.4 1.38.78 架勢 貨如輪轉  喜盈運  13.0  14.0  8.7 晨操 外疊望空
Feb 28 201 462 1650 田泥無 泥好 4 50 123 C   T 1070 14 9 4 5 5 4 1 1/2 1.38.41 1.38.66 妙感 睡德福  威勢之寶  4.1  5.3  6.8 晨操 外疊望空
Jan 24 201 369 1650 田泥無 泥好 4 47 120 C   T 1077 14 14 11 9 10 5 4 1/4 1.38.4 1.39.09 金獅雷將 美麗之友  貨如輪轉  9.5  11.0  14.0 晨操 好蝕追上
Jan 07 201 321 1650 田泥無 濕慢 4 47 120 C   T 1073 14 2 4 4 3 4   3/4 1.39.23 1.39.35 金獅雷將 大步走  威勢之寶  7.4  7.8  7.9 晨操 包廂無位
Dec 03 201 236 1200 田泥無 泥好 4 49 122 C   T 1083 12 11 0 7 9 6 7 1/4 1.08.38 1.09.54 豹子頭 頌友  連利進寶  8.5  8.2  11.0 晨操 嚴重干擾
Oct 29 201 149 1650 谷草A 好快 4 51 125 C1   T 1064 12 12 12 12 12 10 6 1/2 1.40.77 1.41.81 靚先生 君子承諾  得其康  26.0  32.0  31.0 晨操 拖後切入
Oct 08 201 097 1650 田泥無 泥好 4 53 119 PE   T 1058 14 12 9 1 1 6 3 1/2 1.40.31 1.40.87 靚加加 威勢之寶  大步走  16.0  19.0  15.0 晨操 四疊焗搶
Sep 16 201 041 1650 田泥無 泥好 4 53 127 PE   T 1060 10 8 2 2 2 5 3 1/2 1.39.63 1.40.18 大步走 五星特工  和諧氣氛  15.0  18.0  18.0 晨操 二疊跟放
Apr 17 201 573 1800 田草C3 好快 4 58 128 PE   T1 1035 13 12 13 13 13 13 9 3/4 1.48.42 1.49.97 華麗再現 精彩樂韻  醉必勝  54.0  84.0  146.0 晨操 起擒慢閘
Apr 02 201 544 1800 田草B2 好快 3 60 108   1058 14 5 14 14 14 9 6 1/2 1.47.16 1.48.22 將才 勝利仔  財寶家駒  67.0  99.0  268.0 晨操 切入欠進
Mar 12 201 489 1600 田草C3 好地 3 62 105   1052 14 3 11 13 12 13 6 1/2 1.34.59 1.35.65 美麗寶寶/魅力知友   好力煌  65.0  99.0  195.0 晨操 出閘緩慢
Feb 26 201 451 1600 田草B 好地 3 64 117   1067 14 4 10 13 13 9 4 3/4 1.34.35 1.35.1 魅力知友 財寶家駒  觀自在  99.0  99.0  271.0 晨操 留後稍追
Jan 08 201 321 1400 田草C 好快 3 66 119   1079 13 8 9 10 10 11 5 1/2 1.22.3 1.23.16 龍船 金剛之星  閃耀鑽皇  53.0  97.0  138.0 晨操 未見佳處
Dec 11 201 252 1400 田草A 好地 3 66 120   1078 14 4 8 9 11 10 5 3/4 1.22.16 1.23.07 勝得威 爭分奪秒  喜旺寶  73.0  66.0  80.0 晨操 初出一般