Mar 10 201 486 1650 田泥無 濕慢 2 93 131   T 1127 11 7 4 4 4 4 4 1/4 1.38.8 1.39.49 勁精神 精算閃擊  逍遙自在  2.0  1.7  2.2 晨操 外疊發力
May 30 201 691 1650 田泥無 泥好 4 45 118 C   T 1073 14 11 13 13 12 8 2 1/4 1.39.03 1.39.39 運財之星 萬馬歡騰  大步走  12.0  14.0  16.0 晨操 切入追近
May 12 201 642 1200 田泥無 泥好 4 47 111 C   T 1070 12 9 0 8 9 6 6 3/4 1.08.36 1.09.42 君悅灣 飛霞  勇冠多  5.5  5.7  3.5 晨操 後上欠進
Apr 21 201 586 1650 田泥無 泥好 4 49 124 C2   T 1061 10 9 5 5 7 7 2 3/4 1.38.62 1.39.07 曾幾何時 共創更好  君悅灣  9.3  8.5  6.7 晨操 中段難穩
Apr 08 201 552 1650 田泥無 泥好 4 50 125 B1   T 1074 14 11 5 5 6 9 5 1/2 1.39.2 1.40.08 榮冠大道 事必獲利  盈豐駿駒  7.0  7.9  7.8 晨操 外疊望空
Mar 11 201 488 1650 田泥無 泥好 4 50 123 C   T 1066 14 9 9 7 5 4 2 1/2 1.38.4 1.38.78 架勢 貨如輪轉  喜盈運  13.0  14.0  8.7 晨操 外疊望空
Feb 28 201 462 1650 田泥無 泥好 4 50 123 C   T 1070 14 9 4 5 5 4 1 1/2 1.38.41 1.38.66 妙感 睡德福  威勢之寶  4.1  5.3  6.8 晨操 外疊望空
Jan 24 201 369 1650 田泥無 泥好 4 47 120 C   T 1077 14 14 11 9 10 5 4 1/4 1.38.4 1.39.09 金獅雷將 美麗之友  貨如輪轉  9.5  11.0  14.0 晨操 好蝕追上
Jan 07 201 321 1650 田泥無 濕慢 4 47 120 C   T 1073 14 2 4 4 3 4   3/4 1.39.23 1.39.35 金獅雷將 大步走  威勢之寶  7.4  7.8  7.9 晨操 包廂無位
Dec 03 201 236 1200 田泥無 泥好 4 49 122 C   T 1083 12 11 0 7 9 6 7 1/4 1.08.38 1.09.54 豹子頭 頌友  連利進寶  8.5  8.2  11.0 晨操 嚴重干擾
Oct 08 201 097 1650 田泥無 泥好 4 53 119 PE   T 1058 14 12 9 1 1 6 3 1/2 1.40.31 1.40.87 靚加加 威勢之寶  大步走  16.0  19.0  15.0 晨操 四疊焗搶
Sep 16 201 041 1650 田泥無 泥好 4 53 127 PE   T 1060 10 8 2 2 2 5 3 1/2 1.39.63 1.40.18 大步走 五星特工  和諧氣氛  15.0  18.0  18.0 晨操 二疊跟放