DANE SHADOW
現役子嗣數目:6
註:馬名右方之數字為馬匹今季上名成績
例:3W2P8X代表3次第一名、2次第二名或第三名及8次落第
現 役 81-100 分馬
騰龍超影 (82)  0W0P0X      
 
現 役 61-80 分 馬
一帆風順 (64)  1W1P0X 怡德 (63)  0W2P1X    
 
現 役 41-60 分 馬
智有心得 (58)  3W0P1X 魅力之子 (51)  0W2P3X    
 
現 役 21-40 分 馬
樂家將 (21)  0W0P2X