REWARD FOR EFFORT
現役子嗣數目:9
註:馬名右方之數字為馬匹今季上名成績
例:3W2P8X代表3次第一名、2次第二名或第三名及8次落第
現 役 新 馬
友盈有款  0W0P0X      
 
現 役 81-100 分馬
真好彩 (82)  0W0P2X      
 
現 役 61-80 分 馬
靚跑得 (79)  0W0P1X 嘉域騏 (77)  0W0P0X 超然 (61)  1W0P3X  
 
現 役 41-60 分 馬
好彩波幅 (52)  0W0P0X